SØG   RÅDGIVNING     SHOP

Fremtiden

Fremtiden med hjertesvigt

Hjertesvigt har mange former. Det er meget forskelligt, hvor hårdt hjertesvigtpatienter rammes. Nogle lever i mange år med hjertesvigt, uden de oplever det som en stor indgriben i deres hverdag. For andre kan diagnosen have store konsekvenser.

Hjertesvigt i tal

Man anslår at omkring 61.000 danskere lever med hjertesvigt, og at der hvert år er yderligere ca. 12.000 danskere der diagnosticeres med lidelsen. Gennemsnitsalderen for dem, der rammes af hjertesvigt, er 72 år for mænd og 78 år for kvinder.
%

I gennemsnit udvikler 20 % af befolkningen hjertesvigt på et tidspunkt i løbet af deres levetid.

Hjertesvigt er en meget alvorlig lidelse og statistikken viser, at 20% ikke lever et år efter, de har været indlagt med hjertesvigt første gang.

 

Den enkelte patients prognose
For den enkelte patient siger gennemsnitstal imidlertid ikke meget. Der er nemlig meget stor forskel på risikoen afhængigt af din alder, hvor udtalt sygdommen er (symptomer og hjertefunktion), om du har andre sygdomme, som fx sukkersyge, nyre- og lungesygdom, og om du tåler og tager din hjertesvigtsmedicin. Det er ikke længere ualmindeligt, at man med den rette behandling kan fordoble levetiden i forhold til tidligere.

 

Udvikling af hjertesvigt hos den enkelte
Udviklingen af hjertesvigt fra patient til patient er forskellig og uforudsigelig. I mange tilfælde er symptomerne stabile i en længere periode (i de gode tilfælde i flere år), når du er medicineret, før de igen forværres. I andre tilfælde kan en forværring ske hurtigt, hvis du fx får ny hjertesygdom.

Filmen skildrer et eksempel på, hvordan et behandlingsforløb typisk kunne se ud.

Har du hjertesvigt, kan du få medicin, der hjælper dig til at få det bedre.

Der findes forskellige behandlinger af hjertesvigt, som ikke er medicinske.

For alle medicintyper er der også en mulig bivirkning. Hold derfor en tæt dialog med din læge eller sygeplejerske.

Lider du af hjertesvigt, kan du få råd og vejledning på hjertesvigtklinikkerne.