Hjertesvigt

66.000 danskere har diagnosen hjertesvigt, og hvert år er der omkring 11.000, der får diagnosen.

Hjertesvigt går ikke over, men jo mere du ved om sygdommen og symptomerne, jo større chance er der for, at du kan opdage lidelsen i tide og fortsætte med at leve det liv, du ønsker.

 

I Danmark lever alt for mange danskere med symptomer på hjertesvigt uden at være klar over det. Er du én af dem?

At leve med hjertesvigt

Små fortællinger om at leve med hjertesvigt fortalt af hjertesvigtpatienter og pårørende.

Når du lider af hjertesvigt, kan du blive behandlet med medicin. Du kan også blive opereret.

Din måde at leve på kan være med til at forsinke og måske forhindre, at tilstanden hjertesvigt udvikler sig yderligere.

Det kan være hårdt at være pårørende til en hjertesvigtpatient. Samtidig med at du skal støtte den syge, skal du huske at tage vare på dig selv.

Et nyt landsdækkende forskningsprojekt støttet af Hjerteforeningen skal undersøge om behandlingen af hjertesvigt kan forbedres. Læs mere om projektet og om hvordan man deltager.

Hjertesvigt

66.000 danskere har diagnosen hjertesvigt, og hvert år er der omkring 11.000, der får diagnosen.

Hjertesvigt går ikke over, men jo mere du ved om sygdommen og symptomerne, jo større chance er der for, at du kan opdage lidelsen i tide og fortsætte med at leve det liv, du ønsker.

 

I Danmark lever alt for mange danskere med symptomer på hjertesvigt uden at være klar over det. Er du én af dem?

At leve med hjertesvigt

Små fortællinger om at leve med hjertesvigt fortalt af hjertesvigtpatienter og pårørende.

Når du lider af hjertesvigt, kan du blive behandlet med medicin. Du kan også blive opereret.

Din måde at leve på kan være med til at forsinke og måske forhindre, at din tilstanden udvikler sig yderligere.

Det kan være hårdt at være pårørende til en hjertesvigtpatient. Samtidig med at du skal støtte den syge, skal du huske at tage vare på dig selv.

Hjerteforeningen støtter et nyt landsdækkende hjertesvigtprojekt med en investering på ca. 20 mio. Det er det største beløb foreningen nogensinde har tildelt et enkelt forskningsprojekt.