Behandling

Når du lider af hjertesvigt, kan du blive behandlet med medicin, og du kan også blive opereret. Men først og fremmest består behandlingen i at afhjælpe den tilgrundliggende sygdom, hvis det er muligt.

 

behandlingsforloeb-thumb-800x450

Filmen skildrer et eksempel på, hvordan et behandlingsforløb typisk kunne se ud.

Har du hjertesvigt, kan du få medicin, der hjælper dig til at få det bedre.

For alle medicintyper er der også en mulig bivirkning. Hold derfor en tæt dialog med din læge eller sygeplejerske.

Der findes forskellige behandlinger af hjertesvigt, som ikke er medicinske.

Lider du af hjertesvigt, kan du få råd og vejledning på hjertesvigtklinikkerne.

Hjertesvigt har mange former. Det er meget forskelligt, hvor hårdt hjertesvigtpatienter rammes.