piller 960x320

Medicin når du har hjertesvigt

Har du hjertesvigt, kan du heldigvis få medicin, der hjælper dig til at få færre symptomer og forbedre din diagnose.

Når dit hjertes pumpefunktion er nedsat, kompenserer din krop ved at:

  • Øge pulsen
  • Trække blodkarrene sammen
  • Tilbageholde væske i kroppen

Din krop reagerer automatisk sådan for at øge dit blodtryk, så dine øvrige organer får tilført den nødvendige mængde blod. Denne mekanisme foregår ved, at kroppen udskiller og aktiverer hormoner. Selvom din krops reaktion er gavnlig på kort sigt, er det en øget belastning for hjertet, og på langt sigt slider det på hjertet.

Den medicinske behandling, som tilbydes og tilpasses dig, er rettet mod blandt andet at dæmpe kroppens egen uhensigtsmæssige reaktion. På den måde er din hjertemedicin med til at aflaste dit hjerte, hvilket både kan føre til færre symptomer som fx åndenød og træthed samt en bedre prognose.

 

Medicinen tilpasses din sygdom
Den medicin, du får, er nøje tilpasset dig, og afhænger bl.a. af, hvor hårdt ramt du er af hjertesvigt samt årsagen til dit hjertesvigt. Den dosis medicin, du får, vil løbende blive øget, indtil du har nået den anbefalede dosis eller har nået den maximale dosis, som du kan tåle. Det sker i tæt samarbejde med den hjertesvigtklinik, som du er tilknyttet - alternativt din egen læge. Du vil formentlig opleve, at din medicinering løbende justeres – det sker i takt med forandringer i din tilstand.

Der er flere andre behandlinger (fx pacemaker), som kan overvejes, hvis du, trods medicin i den maksimale dosis, fortsat har symptomer på hjertesvigt.

 

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål eller behov for støtte, kan du ringe til Hjertelinjen på 70 25 00 00, hvor der bl.a. sidder professionelle rådgivere klar til at tale med dig.

Lyt også til Hjerteforeningens tre podcasts om hjertesvigt 

 

 

 

behandlingsforloeb-thumb-800x450

Filmen skildrer et eksempel på, hvordan et behandlingsforløb typisk kunne se ud.

Der findes forskellige behandlinger af hjertesvigt, som ikke er medicinske.

For alle medicintyper er der også en mulig bivirkning. Hold derfor en tæt dialog med din læge eller sygeplejerske.

Lider du af hjertesvigt, kan du få råd og vejledning på hjertesvigtklinikkerne.

Hjertesvigt har mange former. Det er meget forskelligt, hvor hårdt hjertesvigtpatienter rammes.