Ace-hæmmere og angiotensin II-receptor-blokkere

ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptor-blokkere (fx ramipril, enalapril, losartan, valsartan m.fl.)

Behandlingen med ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptor-blokkere aflaster hjertet ved at sænke blodtrykket og forhindre langtidseffekterne af den uhensigtsmæssige hormonelle påvirkning, der opstår ved hjertesvigt. Behandlingen har vist sig at gavne både prognosen for og symptomerne på hjertesvigt. Der er behandlingsforløb, hvor behandlingen med ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptor-blokkere kan erstattes (se nedenfor: ”Angiotensin II-receptor-blokker sammen med neprilysin-hæmmer”).

 

Hyppigste bivirkninger:

  • Svimmelhed
  • Tør hoste (ACE-hæmmere)
  • Nedsættelse af nyrernes funktion (overvåges typisk af hjertesvigtsklinikken).

 

Angiotensin II-receptor-blokker sammen med neprilysin-hæmmer (sacubitril/valsartan)

Dette præparat er et kombinationspræparat, der indeholder en angiotensin II-receptorblokker (se afsnittet om denne ovenfor) samt stoffet sacubitril. Præparatet gives kun, hvis du fortsat har moderat til svært hjertesvigt trods behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptorblokkere. Præparatet har vist sig at forbedre prognosen og symptomerne, sammenlignet med behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorblokker alene.

 

Hyppigste bivirkninger:

  • Svimmelhed
  • Nedsættelse af nyrernes funktion (overvåges typisk af hjertesvigtsklinikken)
  • Lavt blodtryk.