AT II-antagonister

 

ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister nedsætter blodtrykket og virker ved at nedsætte modstanden i de små pulsårer. Dette aflaster hjertet, sænker trykket inde i selve hjertet og medfører mindre åndenød.

 

Mulige bivirkninger ved ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister
Der er almindeligvis få og sjældne bivirkninger ved ACE-hæmmere og angiotensin(AT)  II-antagonister. Men du kan opleve hovedpine og svimmelhed som følge af fald i dit blodtryk, især i begyndelsen af behandlingen. Andre mulige bivirkninger er tør, irriterende hoste (gælder specielt for ACE hæmmere) og ændret smagssans. Der kan også i sjældne tilfælde ske påvirkning af nyrefunktionen og leverfunktionen. Oftest består behandlingen af enten en ACE hæmmer (fx. ramipril) eller en AT  II-antagonist (fx. losartan)

 

Angiotensinreceptor-neprilysin-hæmmer (Entresto)
Entresto virker ved at udvide blodkarrene og øge udskillelsen af natrium. Entresto er en kombinations pille, der indeholder både en angiotensin II-antagonist og en neprilysin-hæmmer.

Entresto anvendes mod kronisk hjertesvigt og kan i nogle tilfælde anvendes som alternativ til ACE-hæmmere og angiotensin II- antagonist. Da medicinen er ny, er erfaringsgrundlaget ringere end med ældre præparater. Igangsættelse af behandlingen sker på baggrund af en lægefaglig vurdering, og tilskud til behandlingen skal søges på individuelt basis af den ordinerende læge.

Entresto må ikke tages samtidig med en ACE-hæmmer eller en AT II-antagonist.

 

Mulige bivirkninger ved Entresto
Bivirkninger ved Entresto ligner de bivirkninger du kan få af behandlingen med AT II-antagonister. Typiske bivirkninger kan være svimmelhed, lavt blodtryk, påvirkning af nyrefunktionen samt forøget kaliumniveau i blodet.

Vandrivende

Betablokkere

Digoxin

Procoralan