Fremtiden

Fremtiden med hjertesvigt

Hjertesvigt har mange former. Nogle lever i mange år med hjertesvigt, uden de oplever det som en stor indgriben i deres hverdag. For andre kan diagnosen have store konsekvenser.

Hjertesvigt i tal

Man anslår at omkring 66.000 danskere lever med hjertesvigt, og at der hvert år er mere end 11.000 danskere der diagnosticeres med lidelsen. Risikoen for at blive ramt af hjertesvigt er størst blandt ældre og nye tilfælde ses især blandt personer over 75 år. Statistikken viser, at for første gangs indlæggelser med hjertesvigt er et års overlevelsen 92,5 % for kvinder og 91,9 % for mænd og fem-års overlevelsen er 82,1 % for kvinder og 82,8 % for mænd.

Den enkelte patients prognose
For den enkelte patient siger gennemsnitstal imidlertid ikke meget. Der er nemlig meget stor forskel på risikoen afhængigt af din alder, hvor udtalt sygdommen er (symptomer og hjertefunktion), om du har andre sygdomme, (fx sukkersyge, nyre- og lungesygdom), og om du tåler og tager din hjertesvigtmedicin. Det er ikke længere ualmindeligt, at man med den rette behandling kan mere end fordoble levetiden i forhold til tidligere.

Udvikling af hjertesvigt hos den enkelte
Udviklingen af hjertesvigt fra patient til patient er forskellig og uforudsigelig. I mange tilfælde er symptomerne stabile i en længere periode (i de gode tilfælde i flere år), når du er medicineret, før de igen forværres. I andre tilfælde kan en forværring ske hurtigt, hvis du fx får ny hjertesygdom.

Filmen skildrer et eksempel på, hvordan et behandlingsforløb typisk kunne se ud.

Har du hjertesvigt, kan du få medicin, der hjælper dig til at få det bedre.

Der findes forskellige behandlinger af hjertesvigt, som ikke er medicinske.

For alle medicintyper er der også en mulig bivirkning. Hold derfor en tæt dialog med din læge eller sygeplejerske.

Lider du af hjertesvigt, kan du få råd og vejledning på hjertesvigtklinikkerne.