rettigheder

Dine rettigheder

Mange spørgsmål melder sig, når du selv eller en pårørende bliver ramt af hjertesvigt. Spørgsmål om ventetider, frit sygehusvalg, rettigheder, arbejde og økonomi bliver pludselig relevant for dig.

På Hjerteforeningens hjemmeside kan du læse mere om dine rettigheder. 

Kontakt patientvejlederen
I alle regioner findes patientvejledere. Patientvejlederen kan informere og vejlede om de rettigheder, du har som patient, samt give råd og vejledning i dit møde med sygehusvæsenet. Patientvejlederen kan bl.a. hjælpe dig, når du vil klage og søge erstatning

Få vejledning om job og økonomi
Din økonomiske eller arbejdsmæssige situation kan ændre sig midlertidigt eller permanent på grund af hjertesvigt. Du kan have spørgsmål om f.eks. sygedagpenge, fleksjob eller førtidspension. Du kan kontakte din kommune og bede om at tale med en sagsbehandler.

Undersøg også muligheden for at få udbetalt erstatning ved visse kritiske sygdomme i forsikrings- og pensionsselskaber. Vær opmærksom på at forsikring ved kritisk sygdom kan være oprettet flere steder, b.la. gennem arbejdsplads, fagforening, pengeinstitut, og sygeforsikringen danmark.

 

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål eller behov for gode råd, kan du ringe til Hjertelinjen på 70 25 00 00, hvor der bl.a. sidder professionelle socialrådgivere klar til at hjælpe dig.

 

Reglerne for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort er komplekse og afhænger blandt andet af graden af dit hjertesvigt.

Når du har feber, bliver din krops behov for ilt øget. Dit hjerte kommer på ekstra arbejde, og det kan skabe en forværring af dit hjertesvigt.

Mange hjertesvigtpatienter vender tilbage på arbejde.

Nogle hjertesvigtpatienter er tilbage-holdende i forhold til at rejse eller tage på ferie.