Kørsel

Kørsel og hjertesvigt

Reglerne for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort er komplekse og afhænger blandt andet af graden af dit hjertesvigt. Det er også af betydning, om:

  • Du har fået en ICD
  • Du tidligere har haft en alvorlig rytmeforstyrrelse
  • Du har et almindeligt kørekort eller
  • Du er i besiddelse af et erhvervskørekort

Spørg din hjertelæge, hvis du er i tvivl om reglerne for kørekort i forbindelse med dit hjertesvigt – svaret fremgår af en vejledning til brug for læger i kørekortspørgsmål, som Dansk Cardiologisk Selskab har udarbejdet. Vejledningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Reglerne bygger på internationale anbefalinger, hvor man vurderer risikoen for ulykker med personskade.

 

Restriktioner ved kørekort
Ved lette til moderate symptomer af hjertesvigt, klassificeret ved NYHA 1-3, er der ingen restriktioner.
Ved symptomer som besvimelse eller symptomer i hvile, klassificeret ved NYHA 4, kan kørekort ikke udstedes/fornyes.

Implantation af profylaktisk ICD giver ingen restriktioner, og efter implantation af ICD grundet en rytmeforstyrrelse kan kørsel genoptages seks måneder efter seneste episode.

Der gælder særlige og mere restriktive regler for gruppe 2 kørekort.

 

Nogle hjertesvigtpatienter er tilbage-holdende i forhold til at rejse eller tage på ferie.

Når du har feber, bliver din krops behov for ilt øget. Dit hjerte kommer på ekstra arbejde, og det kan skabe en forværring af dit hjertesvigt.

Mange spørgsmål melder sig, når du selv eller en pårørende bliver ramt af hjertesvigt.

Mange hjertesvigtpatienter vender tilbage på arbejde.