følelser

Følelser

Det kan være en voldsom oplevelse, at få diagnosen hjertesvigt – både i fysisk og psykisk forstand, og du vil kunne opleve følelser som bekymring, vrede, tristhed, usikkerhed, angst eller depression.

Det er naturligt, at du reagerer på den belastning, det er at leve et liv med hjertesvigt, og du vil kunne opleve, at du

  • nemmere bliver rørt, irriteret eller opfarende, og at dit humør og overskud svinger,
  • bekymrer dig mere, end du plejer,
  • nemt bliver nervøs,
  • oplever søvnbesvær,
  • har sværere ved at koncertere dig,
  • bliver mere følsomhed over fx støj eller det at være sammen med mange mennesker,
  • får svært ved at tale om dine tanker eller bekymringer.

Det tager tid at vænne sig til livet med hjertesvigt - at finde sig selv på ny.

Når angst bliver et problem
Angst eller frygt er en almindelig følelse, som kan hjælpe dig til at reagere på en bestemt situation. Når angsten varer ved ud over de situationer, hvor den har et formål - når vi ikke længere kan ryste den af os, eller den griber forstyrrende ind i vores hverdagsliv, så er den ikke længere hjælpsom, men et problem.

Mange hjertesvigtpatienter rammes af depression
Depression ses hos omkring hver fjerde hjertepatient i større eller mindre grad, men depression er ikke noget, du blot skal leve med. Depression kan og bør behandles. Hvilken type af behandling, der er bedst, er meget individuelt, men både medicinsk og psykolog behandling har vist sig at kunne afhjælpe depression.


Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du ringe til Hjertelinjen på 70 25 00 00, hvor der bl.a. sidder professionelle psykologer klar til at hjælpe dig.

Læs mere 

Læs mere om de psykologiske aspekter ved hjertesygdom, hvor du kan finde hjælp, og hvordan du kan hjælpe dig selv.

Du kan også tale med andre i samme situation. Hjerteforeningen har uddannet patient- og pårørendestøtter, som kender til de tanker og bekymringer, der kan dukke op, når livet forandrer sig drastisk. De vil gerne dele deres erfaringer med dig. Du finder en oversigt over Hjerteforeningens patient- og pårørendestøtter her.

 

Download minibogen “Livet med hjertesvigt”

Mange med kronisk hjertesvigt har nedsat appetit.

Selvom dit hjerte ikke pumper så godt, er det vigtigt, at du dyrker motion for at undgå, at din sygdom forværres.

Rygning er skadeligt for et sygt hjerte. Cigaretterne stjæler den i forvejen sparsomme ilt fra hjertet og skader dine blodårer.

Ved mistanke om alkoholisk kardiomyopati (alkoholisk hjertesvigt) anbefales total afholdenhed.

Du kan dyrke sex i den udstrækning, du har kræfter og lyst til det.

Ved hjertesvigt kan du få problemer med at sove, fordi du har svært ved at få luft, når du ligger ned.

Træthed er sammen med væskeophobninger i kroppen og åndenød de mest almindelige symptomer på hjertesvigt.

Vej dig hver dag eller mindst tre gange om ugen og hold øje med vægtudsving.