SØG   RÅDGIVNING     SHOP

Team of nurses and surgeons in surgery in operating room

Operation ved hjertesvigt

Der findes forskellige behandlinger af hjertesvigt, som ikke er medicinske. Nogle kan have gavn af at få en biventrikulær pacemaker eller en ICD-enhed.

Biventrikulær pacemaker

pacemaker-overlay-547x200

For personer med kronisk svær hjertesvigt kan nogle, på trods af optimal medicinsk behandling, have gavn af at få en biventrikulær pacemaker og/eller en ICD-enhed. Ved kronisk hjertesvigt kan der komme en ubalance i samspillet mellem hjertekamrenes sammentrækning, hvilket nedsætter hjertets evne til at pumpe blod ud i kroppen. I udvalgte tilfælde vil en biventrikulær pacemaker være til gavn, da den kan bedre pumpefunktionen ved at sørge for en synkron sammentrækning af hjertet. Hvis en biventrikulær pacemaker skønnes nødvendig, kan den både bedre symptomer samt prognose. Symptombedringen kan dog først forventes at være mærkbar efter uger til måneder.

Læs mere på følgende link

ICD-enhed

pacemaker-overlay-547x200

Ved svært hjertesvigt er der en øget risiko for pludselig hjertedød forårsaget af hjerterytmeforstyrrelser, som kan afbrydes med en ICD-enhed. En ICD-enhed er en pacemaker, der konstant overvåger hjerterytmen, og som kan afgive et stød til hjertet. En ICD-enhed vil generelt blive anbefalet, hvis man har nedsat pumpefunktion og symptomer på hjertesvigt trods optimal medicinsk behandling. Hos personer over 70 år med hjertesvigt, som ikke er forårsaget af sygdom i kranspulsårene, er der dog ikke vist en gavnlig effekt af at have en ICD-enhed.

Læs mere på følgende link

behandlingsforloeb-thumb-800x450

Filmen skildrer et eksempel på, hvordan et behandlingsforløb typisk kunne se ud.

Har du hjertesvigt, kan du få medicin, der hjælper dig til at få det bedre.

For alle medicintyper er der også en mulig bivirkning. Hold derfor en tæt dialog med din læge eller sygeplejerske.

Lider du af hjertesvigt, kan du få råd og vejledning på hjertesvigtklinikkerne.

Hjertesvigt har mange former. Det er meget forskelligt, hvor hårdt hjertesvigtpatienter rammes.