Pårørende

Det kan være hårdt at være pårørende til en hjertesvigtpatient. Samtidig med at du skal støtte den syge, skal du huske at tage vare på dig selv.

Livet med hjerte-kar-sygdomme i familien opleves tit forskelligt af hjerte-kar-patienten og de pårørende. Det er den syge, der er i centrum og omgivelserne forventer ofte, at pårørende altid er i stand til at yde den nødvendige hjælp og støtte, hvilket nødvendigvis ikke er let.

 

Hør Dortes historie

Når du er pårørende til en hjertesvigtpatient, skal du varetage mange nye roller: Du skal være ven, du skal være hjælper, du skal være sygeplejer, og du skal være den hjertesyges fortrolige.

Du kan som pårørende have et stort behov for at tale om dine tanker og følelser. Du kan have et behov for at mærke, at du kan få hjælp og støtte fra dine omgivelser og fra den hjertesyge selv.