Three Generation Family On Holiday Walking On Beach

Hjertesvigt rammer hele familien

Du kan som pårørende have et stort behov for at tale om dine tanker og følelser. Du kan have et behov for at mærke, at du kan få hjælp og støtte fra dine omgivelser og fra den hjertesyge selv. Hjertesvigt rammer ikke kun den hjertesyge. Hjertesvigt rammer hele familien, og alle kan have brug for hjælp og støtte til at komme oven på igen.

Vær opmærksom på dig selv
Det er vigtigt, at du som pårørende er opmærksom på dig selv, og at du sørger for at få dækket dine behov. Det kan i perioder måske være svært at søge støtte hos den syge, og det kan være, at du så må søge støtte andre steder. Du skal sørge for at passe på dig selv, når du er pårørende. Hvis du glemmer at lytte til dine følelser, kan du tære så meget på dine kræfter, at du ender med ikke at have energi til at være der for den hjertesyge.

Overbeskyt ikke den syge
Det er vigtigt, at du ikke overbeskytter den syge. Værn i stedet om det forhold, I har sammen, ved at indbyde til fortrolighed, ved at dele dine tanker og følelser med den syge og ved at lytte til ham eller hende.

Læs meget mere om følelser, kommunikation, rollefordeling og om at passe på dig selv, hvis du er partner til en hjertepatient

Du kan også tale med andre i samme situation. Hjerteforeningen har uddannet patient- og pårørendestøtter, som kender til de tanker og bekymringer, der kan dukke op, når livet forandrer sig drastisk. De vil gerne dele deres erfaringer med dig. Du finder en oversigt over Hjerteforeningens patient- og pårørendestøtter her.