Til kamp mod hjertesvigt

Til kamp mod hjertesvigt

Hjerteforeningen støtter sammen med flere forsknings-fonde et landsdækkende hjertesvigtprojekt til 27 mio. kroner. Hjerteforeningens egen investering på 20 mio. er det største beløb foreningen har tildelt et enkelt forskningsprojekt.

Projektet afdækker om to velkendte præparater på markedet kan forbedre overlevelsen og give færre indlæggelser blandt hjertesvigtpatienter. Flere end 1.500 patienter fra klinikker over hele landet kommer til at deltage i projektet, der skal køre de næste fem år.

- Omkring 61.000 danskere lever i dag med sygdommen, så selv om behandlingen af hjertesvigt er blevet meget bedre end for blot 20 år siden, har vi stadig meget at vinde, siger Kim Høgh, Hjerteforeningens administrerende direktør.

 

Kæmpe fremskridt

Finn Gustafsson, overlæge på Rigshospitalets Hjertecenter, bliver en af de læger, som skal teste de to typer medicin. Han har store forventninger til det nye projekt.

- Noget tyder på, at de to præparater kunne være særlig god for hjertesvigtpatienter, som på trods af behandling stadig oplever symptomer. Det ville være et kæmpe fremskridt i behandlingen, hvis vi kan forbedre og forlænge livet for disse patienter, da dødeligheden desværre er meget høj, siger Finn Gustafsson og tilføjer, at medicinen er sikker at bruge, da de allerede bliver anvendt i dag.

Han understreger, at uden Hjerteforeningens investering var projektet aldrig blevet gennemført.

De første patienter bliver inkluderet allerede fra starten af 2017 og vil blive fulgt i minimum tre år. Her vurderer lægerne virkningen af de to lægemidler ved at sammenligne dødelighed og hospitals-indlæggelser samt livskvalitet i de aktivt behandlede grupper i forhold til gruppen, som ikke får medicin. Resultater fra projektet forventes at være klar i 2022.

Ud over Hjerteforeningen bevilling støttes DanHeart-projektet også af Novo Nordisk Fonden, Regionernes medicinpulje, Det Frie Forskningsråd samt Aase og Ejnar Danielsens Fond.